carabaos ایران قطعات ماشین علیپور حمید کشاورز توچایی

carabaos: ایران قطعات ماشین علیپور حمید کشاورز توچایی محمد علیپور فطرتی سروناز علیپور فطرتی فرزانه علمیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چندچاقو و قمه داشت ، اطلاعات سردارکوثری راجع به فردی که قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشت

روزنامه خراسان با سردار کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در باره حمله فرد قمه به دست به ساختمان ریاست جمهوری مصاحبه کرده است.

چندچاقو و قمه داشت ، اطلاعات سردارکوثری راجع به فردی که قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشت

اطلاعات سردارکوثری راجع به فردی که قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشت/چندچاقو و قمه داشت

عبارات مهم : سیاسی

روزنامه خراسان با سردار کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در باره حمله فرد قمه به دست به ساختمان ریاست جمهوری مصاحبه کرده است.

چندچاقو و قمه داشت ، اطلاعات سردارکوثری راجع به فردی که قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشت

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله(ع) با بیان این که فرد مهاجم به نهاد ریاست جمهوری در بازداشت و تحت درمان هست، گفت: «طبق تحقیقات اولیه فرد مهاجم به نهاد ریاست جمهوری سیاسی نبود و وابستگی سیاسی ندارد.»

سردار اسماعیل کوثری توضیح داد: روز دوشنبه گذشته فردی که کفن پوشیده و مسلح به قمه هم بوده به زور و با فریاد قصد ورود به نهاد ریاست جمهوری را داشته است .در مرحله اول ماموران به گمان این که او انتحاری است پاهای فرد مهاجم را نشانه قرار می دهند و فرد مهاجم از دو پا مجروح می شود.

روزنامه خراسان با سردار کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در باره حمله فرد قمه به دست به ساختمان ریاست جمهوری مصاحبه کرده است.

سردار کوثری افزود: هنگامی که ماموران به بالای سر فرد مهاجم می رسند بعد از بازرسی بدنی متوجه می شوند که او به چندین چاقو و قمه های بزرگ مسلح است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا…(ع) در ادامه اضافه کرد: فرد مهاجم هم اکنون در بازداشت و در حال مداواست و به علت این که در حال مداواست امکان بازجویی دقیق پیش نیامده است ولی در بازجویی های مقدماتی مشخص شده است که این اقدام جنبه سیاسی نداشته و او به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. البته اطلاعات دقیق تر بعد از مداوا از وی کسب خواهد شد.

این مقام مسئول گفت که فرد مهاجم کمتر از 30 سال دارد. کوثری تصریح کرد : البته سلامت روانی فرد مهاجم هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همان طور که گفتم این ها نتیجه های تحقیقات اولیه است و قطعی نیست.

چندچاقو و قمه داشت ، اطلاعات سردارکوثری راجع به فردی که قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشت

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا…(ع) در این باره که گفته می شود این فرد توانسته است از گیت اول عبور کند، تاکید کرد: نه این گونه نبوده هست. فرد مهاجم از غرب نهاد ریاست جمهوری در پاستور که تا در مهم فاصله زیادی دارد در حال حرکت بوده و از همان ابتدا با حالت تهاجمی می خواسته از ماموران حفاظت عبور کند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا…(ع ) در پاسخ به این پرسش که وظیفه حفاظت از نهاد ریاست جمهوری به عهده چه نهادی هست، تاکید کرد: حدود 38 سال است که مسئولیت حفاظت از نهاد ریاست جمهوری به عهده سپاه حفاظت است.

روزنامه خراسان با سردار کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در باره حمله فرد قمه به دست به ساختمان ریاست جمهوری مصاحبه کرده است.

وی تاکید کرد: نیروهای سپاه با قدرت طبق وظیفه که به وسیله شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است با هرگونه کارها از این دست برخورد خواهد کردند. سپاه حفاظت وظیفه دارد که از همه شخصیت های تعیین شده است حفاظت کند و خوشبختانه حوادثی از این دست بسیار بسیار کم داشته ایم .

واژه های کلیدی: سیاسی | ساختمان | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs